·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Escola

Resposta a una necessitat socialL'Escola d'Aprenents atén alumnes adolescents amb problemàtiques molt diverses. A l'Escola reben el suport educatiu i ambiental que necessiten i els preparem i els acompanyem cap al món laboral.

El sistema educatiu està fent grans esforços per atendre als alumnes amb dificultats i amb problemàtiques específiques. Però, malgrat el que es pugui fer de prevenció, sempre seguirem tenint casos de nois i noies en situació de risc i que no segueixen una escolarització normal. Caldrà tenir en consideració alternatives creatives que donin una atenció diferent però més d'acord a les necessitats reals dels adolescents.

Tots estem convençuts que les inversions en formació, principalment dels adolescents i dels joves, són un dels instruments més importants de la lluita contra l'atur, la precarietat, la marginació i la delinqüència.

La nostra experiència educativa dóna raons per no invalidar una alternativa que combini treball i estudi durant un nombre determinat d'anys, a la qual es pugui accedir durant el segon cicle de secundària i que faciliti una formació amb competències bàsiques que obri portes al món del treball.

 Creiem que alguns adolescents, amb manifesta inadaptació escolar, necessiten:

  • Canviar d'ambient escolar. Aquest ambient resulta massa academicista per als alumnes i els reforça situacions de rebuig i de no-aprenentatge. Els convé trobar un ambient nou on domini una transició del món escolar al món de les exigències laborals.
  • Canviar de professorat. Tenir un professorat experimentat amb joves amb dificultats, joves que fracassen, i que tenen una problemàtica específica. Aquesta problemàtica necessita una intervenció pedagògica diferent i diferenciada de la que es pot fer a nivell d'ESO.
  • Canviar de metodologies. No donar-los més del que ja en tenen prou, i no ha estat satisfactori ni motivador. Presentar un nou model del procés ensenyament-aprenentatge, que s'ajusti més a la forma vivencial i actitudinal per adquirir aquells  coneixements,  procediments, hàbits, habilitats i destreses que els alumnes els considerin útils per a la seva vida futura laboral.
  • Tenir unes instal·lacions adequades. Espais amb pocs alumnes i diversificats. Espais de tecnologia i de tallers. L'alumne ha d'experimentar i vivenciar el pas del món escolar al món laboral. Ha de poder viure unes relacions de treball dins d'un ambient de taller, on és primordial l'exigència i la responsabilitat per la feina organitzada i ben feta, i la relació entre les persones que estan fent una feina.
  • Seguir un programa de pràctiques a les empreses. Els alumnes han de viure l'ambient real d'un lloc de treball, la seva activitat i exigència. Han d'experimentar per a ells mateixos que, el que s'aprèn al taller de l'escola, serveix de preparació per l'accés al món laboral.

L'experiència que dóna el dia a dia ha configurat l'Escola d'Aprenents com un centre de formació de competències bàsiques per a la vida adulta i per a la vida professional.