·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Escola

Professionals


L'Equip de professionals de l'Escola es compon de:

16 professors:

 • 6 Mestres
 • 3 Psicòlegs
 • 3 Pedagogs
 • 1 Logopeda
 • 3 Mestres de taller

1 Fisioterapeuta

4 Educadors

1 Administrativa

 

Personal docent:

Nathalie Beaumont Guardiola (Roser Adell Sala)

Maria José Alcalde Benito

Lupe Aresté Esteba

Assumpció Casas Ribalta

Eva Clavel Fernández 

Josep Dalmau i Castanyer

Joan Fortuny Guàrdia

Genís Francolí Santaugini

Jordi Jiménez Villanueva

Lydia Marí i Domènech

Gemma Masià Martí

Ana Maria Montoya Martínez

Ma. Gemma Navarro Chicano

José Maria Navarro de Haro 

Edda Quilarque Bolívar

Javier Porras Millán

Glòria Pérez Rigau

Susana Ros Salinas

Jordi Ros Piedra

Ismael Soto Gallego 

Laura Viñolo Mesa

Personal no docent

Dolors Santasusana Martínez 

 

Titularitat:

            Institució Titular:     Fundació d'Escoles Parroquials

            Titular:     Ignasi Garcia i Clavel

            Parròquia Sant Genís:     Mn. Joaquim Climent

Equip Directiu:

            Director:     Josep Dalmau i Castanyer

            Subdirectora:     Susana Ros Salinas

            Cap d'Estudis:     Lupe Aresté Esteba

           Cap de Pastoral:     Laura Viñolo Mesa

           Coordinador:     Genís Francolí Santaugini

Administració i Secretaria

            Administradora:     Dolors Santasusana Martínez

            Secretaria Tècnica i Acadèmica:     Laura Viñolo Mesa

Equips de treball:

Els professors ens organitzem en diferents equips de treball per coordinar tots els aspectes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

 • Equip directiu
 • Equip de tutors
 • Comissió de Qualitat
 • Equip d'Educadors
 • Equips de professors de departament o d'especialitat
 • Equip d'orientació psicopedagògica
 • Equips de professors de treball d'àrea