·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Escola

Història


Els inicis

L'Escola d'Aprenents Sant Genís dels Agudells és una iniciativa educativa de la Fundació per les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona.

Va néixer el curs 1991-92, a causa del tancament progressiu de l'escola d'EGB de Sant Vicenç de Sarrià.

La Fundació va preparar el projecte de l'Escola d'Aprenents, que era força agosarat: apostava per la possibilitat d'establir un programa educatiu per a nois i noies, de 14 a 20 anys amb dificultats d'aprenentatge, i que permetés als alumnes la inserció en el món laboral com a aprenents, com a operaris semiqualificats.

El Departament d'Ensenyament, el de Presidència i el de Benestar Social, i també altres entitats dedicades al camp dels nois i noies amb problemes, van donar des del primer moment ple suport a la iniciativa.

La consolidació

El curs 1993-94 l'escola va ser concertada com a centre d'Educació Especial en formació professional especial en la modalitat de Formació Professional Adaptada amb 12 unitats i capacitat per a 180 llocs escolars, en les branques administrativa, hostaleria i fusteria.

El gener de 1995, es va traslladar a les dependències de l'escola parroquial de Sant Genís dels Agudells. On disposa d'unes instal·lacions remodelades i dissenyades per donar el màxim suport al projecte.

El 10 de juliol de 2003, el Departament d'Ensenyament en la Resolució ENS/2574/2003 (DOGC núm. 3960 de 03/09/2003) va autoritzar a l'Escola d'Aprenents a impartir 4 programes adaptats de garantia social i l'etapa de secundària obligatòria de l'ensenyament bàsic (4 grups D'ESO) amb la corresponent modificació curricular de caràcter global de centre; i capacitat total per a 144 llocs escolars. A partir del curs 2009, els PAGS s'han convertit en Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) fins el 2015 que es van transformar en Programas de Formació i Insercio (PFI) modalitat Programa d'Iniciació Professional (PIP).

Actualment

L'experiència que dóna el dia a dia ha anat configurant el que és ara l'Escola d'Aprenents: un centre pilot que recerca i aplica estratègies educatives per donar una resposta vàlida als alumnes de 14 a 20 anys amb dificultats d'aprenentatge.

La feina educativa de l'Escola consisteix a afavorir, en aquests joves, processos de socialització i d'integració sóciolaboral en les especialitats d'hostaleria (cuina i serveis d'hostaleria), fusteria i serveis d'oficina, i els proporcionem instruments i recursos per facilitar-los el desenvolupament personal i professional.