·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Estratègia Digital


Podeu consultar l'Estratègia digital de centre AQUÍ.

 

DIAGNOSI

Eines utilitzades en la diagnosi

El nostre centre ha elaborat la seva diagnosi mitjançant l'eina Selfie for Education a tot el claustre amb una participació del 100%..

Aspectes destacats de la diagnosi

Segons la dignosi, tant el claustre com l'alumnat està molt disposat a la introducció de les noves eines, però la discrepància principal és la de tenir accés als dispositius.

També es pot observar discrepància que hi ha de l'ús de la tecnologia de l'alumnat entre l'ús recreatiu i el d'aprenentatge. Això mostra la capacitat de progressió que ens queda a l'escola.

 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Els punts forts són l'interès i la motivació per part del claustre i que si es donen les condicions l'alumnat també estarà disposat a fer l'esforç.

Com a punt feble tenim la manca de disponibilitat d'aparells per poder treballar amb l'alumnat. Cosa que esperem millorar amb la dotació de tauletes digitals per part de l'administració.