·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Alumnat

Tipologia de l'alumnat que atén l'escola


A l'Escola d'Aprenents atenem adolescents, nois i noies (a partir dels 14 fins 20 anys com a màxim), que es troben en una situació de manca de motivació per continuar en una escola que no pot donar-los una resposta a les seves necessitats educatives, molts d'ells amb una problemàtica personal i social afegida.

Nois i noies que es troben en un moment important de la seva vida, i han de decidir el seu futur més immediat que no pot ser altre que el món laboral. I a la majoria d'ells els falta les competències bàsiques necessàries per afrontar-ho.

Ens trobem davant d'adolescents desmotivats, insegurs, amb nivells baixos d'autoestima, amb una imatge personal alterada i amb unes grans dificultats d'estructuració. Nois i noies que no han desenvolupat les pròpies estratègies d'aprenentatge, ni han creat hàbits de treball.

En general, adolescents amb una manca de recursos personals, socials,  i de treball, que els dificulta el pas cap a la integració social i laboral.